Januari-news

Eerst en vooral, voor u allen een Gezond, Gezegend en Gelukkig 2021!!

Ongetwijfeld vallen we nu in herhaling als we hier melden dat de Nieuwjaars-activiteit van 30 januari niet kan plaatsvinden. Het is opnieuw, en met heel veel spijt in ons hart, dat we deze trieste mededeling hier mogen posten.

Doch er valt ook positief nieuws te rapen: de corona-vaccinaties zijn van start gegaan en vele, zoniet alle, kvg-leden komen in aanmerking om bij de vroege vogels te zijn.

Praktisch iedereen heeft ondertussen zijn of haar lidmaatschap hernieuwd. Hartelijk dank daarvoor. En nu op naar een nieuw werkjaar dat hopelijk in de lente echt van start kan gaan!!

Houd u goed, we zien elkaar spoedig terug!

December-feelings

We zijn eind december en daarmee ook tijd voor wensen en wederwensen. Kerstmis, Nieuwjaar, ieder van uit zijn eigen ‘kot’ of ‘bubbel’ met of zonder knuffelcontact(en). Met deze blog-berichten willen we toch ook nog even digitaal de vinger aan de pols houden en jullie allen het allerbeste toewensen. Als kvg-lid in Blankenberge-Uitkerke kreeg je ondertussen vermoedelijk reeds je geschenkje in de bus of persoonlijk overhandigd. Het is je van harte gegund!

Geniet van de kleine dingen!!

Novembermist

Goede KVG-vrienden, op 19 maart werd onze plaatselijke KVG-vereniging 70 jaar jong. Een groot verjaardagsfeest zat er aan te komen met: een plechtige ontvangst op het stadhuis, een lekker feestmaal en een eucharistieviering.

Doch niets van dit alles dus!! Corona heeft ons opnieuw liggen, en nog geen klein beetje ook. Met handgel, mondmasker en ontsmettingsspray in de aanslag zijn we dagelijks in de weer; we houden afstand meer dan ons lief is. En, we hopen …

We hopen dat alles weer wordt zoals voorheen. Ondertussen blijft KVG-Blankenberge-Uitkerke je zo goed als mogelijk nabij!!

Heel vaak mochten we een hand of een knuffel geven.
Het lijkt erop dat dat voorlopig allemaal voorbij is.
Een omwenteling zouden we graag willen
zien, en wel zo snel mogelijk.
Het gaat veel langer duren dan wij denken.
In deze moeilijke periode 
hebben we die hand en knuffel nog harder nodig.
Aan ons om hoop te houden in een wereld vol onzekerheden.

Oktobersprokkels

Goede KVG-leden en -vrienden,

Na een toch wel mooie zomer, -hopelijk kon je wat genieten-, terug een schrijven van uit KVG-Blankenberge-Uitkerke. Zoals je wellicht weet kon onze namiddaguitstap met het treintje niet doorgaan. Ook de oktoberactiviteit met marktzanger Eric Wille valt door de corona-regelgeving in het water. Door een programma dat er niet toe geschikt is om in de huidige moeilijke periode op te treden en mensen uit te nodigen tot samenzang.

Eind augustus kon u terug een mooi bemoedigingskaartje ontvangen van ons. Daarmee willen we allen toch blijven een hart onder de riem steken. Hoe moeilijk het ook is om elkaar niet te kunnen ontmoeten op KVG-animatienamiddagen.

Wat betreft onze viering van 75 jaar KVG in Blankenberge: deze is verplaats naar zaterdag 20 november 2021!!!!

Verder hopen we om in november toch te kunnen samenkomen in zaal Forum voor op z’n minst een gezellig samenzijn bij wat lekkers en om daarna in de Sint-Antoniuskerk onze jaarmis te vieren voor alle leden en overleden leden. 

Wij van KVG-Blankenberge-Uitkerke doen ondertussen ons uiterste best om u verder op de hoogte te houden van de verdere verwikkelingen binnen het verenigingsleven.

Anderzijds willen wij u toch ook danken voor uw begrip en bemoedigende woorden naar het kernbestuur van uw KVG-afdeling. Dat doet ook deugd aan ons! Want het is steeds met pijn in het hart dat wij jullie tegenwoordig mogen aanschrijven. Jammer genoeg …

Hopend op een fijn najaar en een spoedig weerzien wensen wij u allen een goede en corona-vrije gezondheid toe!

De herfst is in het land

19 september 2020

Op onze website gaf 19 september aan dat wij een namiddag-uitstap zouden houden met het toeristisch treintje. We mogen ondertussen al een tijdje niet meer samen aan één tafel zitten, en zeker niet samen in een treintje gezien wij daarmee de bubbel van vijf personen doorbreken, gezien de regelgeving voor de plaatsen die we willen bezoeken …

Ondertussen, met de opnieuw gewijzigde corona-maatregelen, werd deze activiteit definitief geschrapt! Waarvoor uiteraard onze excuses!!

Dus nog géén KVG-activiteit in Blankenberge gedurende de maand september. Uiteraard houden wij jullie verder op de hoogte!!

Toekomstgericht …

Wat met onze activiteiten na de vakantieperiode?

Momenteel spreekt men in de media constant over een heropflakkering van de de corona-epidemie of van een tweede golf. Dit betekent voor ons en voor zeer velen: géén goed nieuws. Groepsbijeenkomsten, groepsuitstappen, samenkomen met personen die kwetsbaarder zijn dan anderen (alhoewel, iedereen is op dat moment kwetsbaar) het wordt wat koorddansen.

Ondertussen proberen wij u toch op deze wijze verder te informeren en digitaal aanwezig te zijn. Voor het najaar staan een viertal activiteiten op de planning. Voor het ogenblik weten wij nog steeds niet of ze zullen kunnen (mogen) doorgaan. Laat ons met z’n allen hopen van wel!! Maak er ondertussen toch maar een fijne zomer van …

Te Lang Reeds

Sinds begin maart zijn wij voor het laatst samengekomen voor een animatienamiddag. Het is zeker nog tot eind augustus dat dergelijke verenigings-samenkomsten verboden blijven. Daarmee kwamen alle activiteiten die verder op onze agenda stonden eveneens te vervallen; evenzo de info-namiddag voor de Ziekenbedevaart Brugge-Banneux.

Het is echt met spijt in het hart dat wij tot dergelijke beslissingen gedwongen worden. Doch u weet het ook wel: veiligheid en gezondheid van eenieder gaan voor op gelijk welk ander aspect in de samenleving. Anderzijds ervaren we dat de lockdown voor velen ook een zware beproeving geweest is.

Toch zijn er altijd weer die tekentjes van hoop die aan het daglicht komen. De thuiszorg, de verpleging, familiezorg, en zovele andere diensten die de dagelijkse last of sleur toch wel wat lichter maken.

Wij kijken echter hoopvol vooruit en sterken ons er in om op 19 september een degelijke KVG-activiteit te kunnen aanbieden. Op het programma stond een uitstap met het treintje, doch of dit mogelijk zal zijn is nog zeer de vraag. 

Voor wie het kan, neem gerust eens een kijkje op onze website. Of nog beter, als je over een mailadres beschikt, stuur het ons door! Dan kunnen wij ook langs die weg contact met u blijven houden. Want: de privacywetgeving maakt het ons er niet gemakkelijker op.

Bij KVG doen ons uiterste best om u verder op de hoogte te houden van de verdere verwikkelingen binnen het verenigingsleven.Hopend op een fijne zomer en een spoedig weerzien wensen wij u allen het allerbeste en een goede en coronavrije gezondheid toe!

Van harte,

Jozef Leterme, voorzitter