19 september 2020

Op onze website gaf 19 september aan dat wij een namiddag-uitstap zouden houden met het toeristisch treintje. We mogen ondertussen al een tijdje niet meer samen aan één tafel zitten, en zeker niet samen in een treintje gezien wij daarmee de bubbel van vijf personen doorbreken, gezien de regelgeving voor de plaatsen die we willen bezoeken …

Ondertussen, met de opnieuw gewijzigde corona-maatregelen, werd deze activiteit definitief geschrapt! Waarvoor uiteraard onze excuses!!

Dus nog géén KVG-activiteit in Blankenberge gedurende de maand september. Uiteraard houden wij jullie verder op de hoogte!!

Toekomstgericht …

Wat met onze activiteiten na de vakantieperiode?

Momenteel spreekt men in de media constant over een heropflakkering van de de corona-epidemie of van een tweede golf. Dit betekent voor ons en voor zeer velen: géén goed nieuws. Groepsbijeenkomsten, groepsuitstappen, samenkomen met personen die kwetsbaarder zijn dan anderen (alhoewel, iedereen is op dat moment kwetsbaar) het wordt wat koorddansen.

Ondertussen proberen wij u toch op deze wijze verder te informeren en digitaal aanwezig te zijn. Voor het najaar staan een viertal activiteiten op de planning. Voor het ogenblik weten wij nog steeds niet of ze zullen kunnen (mogen) doorgaan. Laat ons met z’n allen hopen van wel!! Maak er ondertussen toch maar een fijne zomer van …

Te Lang Reeds

Sinds begin maart zijn wij voor het laatst samengekomen voor een animatienamiddag. Het is zeker nog tot eind augustus dat dergelijke verenigings-samenkomsten verboden blijven. Daarmee kwamen alle activiteiten die verder op onze agenda stonden eveneens te vervallen; evenzo de info-namiddag voor de Ziekenbedevaart Brugge-Banneux.

Het is echt met spijt in het hart dat wij tot dergelijke beslissingen gedwongen worden. Doch u weet het ook wel: veiligheid en gezondheid van eenieder gaan voor op gelijk welk ander aspect in de samenleving. Anderzijds ervaren we dat de lockdown voor velen ook een zware beproeving geweest is.

Toch zijn er altijd weer die tekentjes van hoop die aan het daglicht komen. De thuiszorg, de verpleging, familiezorg, en zovele andere diensten die de dagelijkse last of sleur toch wel wat lichter maken.

Wij kijken echter hoopvol vooruit en sterken ons er in om op 19 september een degelijke KVG-activiteit te kunnen aanbieden. Op het programma stond een uitstap met het treintje, doch of dit mogelijk zal zijn is nog zeer de vraag. 

Voor wie het kan, neem gerust eens een kijkje op onze website. Of nog beter, als je over een mailadres beschikt, stuur het ons door! Dan kunnen wij ook langs die weg contact met u blijven houden. Want: de privacywetgeving maakt het ons er niet gemakkelijker op.

Bij KVG doen ons uiterste best om u verder op de hoogte te houden van de verdere verwikkelingen binnen het verenigingsleven.Hopend op een fijne zomer en een spoedig weerzien wensen wij u allen het allerbeste en een goede en coronavrije gezondheid toe!

Van harte,

Jozef Leterme, voorzitter